Tlakové vícevrstvé filtry

Filtrace tlakovými filtry s různými filračními médii se uplatňuje v široké škále aplikací při řešení úpravy pitné vody, chemické dezinfekci a při regulaci pH a EC.

Použití tlakových vícevrstvých filtrů

Filtrací přes filtrační lože tlakových filtrů (jemnou filtrací) můžete snížit kyselost vody a odstranit z ní zákal, koloidní látky, nežádoucí barvu nebo zápach, mikrobiologické znečištění, amonné ionty, železo, mangan, ...

K řádnému odstranění těchto látek z vody a k získání požadované kvality výstupní vody je ovšem nutné navrhnout vhodný proces filtrace. Samotná filtrace přes tlakové filtry je doplňována provzdušňováním, čiřením, koagulací, statickými mixéry, dezinfekcí atd. Velmi důležitý je i druh použitého filtračního média.

Katalog
produktů

stáhnout
Nahoru